Het pad dat de veiligheidsprofessional van nu moet afleggen is geen gemakkelijk pad. Als veiligheidsprofessional van nu leef je ergens tussen de ‘oude’ en de ‘nieuwe’ wereld.

De ‘oude’ wereld is de wereld die is ontstaan ten tijde van de industriĆ«le revolutie. Dit is de wereld waarin, zoals Ira Helsloot dit onlangs treffende benoemde in zijn presentatie tijdens de Apply Veiligheidsdag 2019, ‘het je eigen schuld is’ wanneer je iets overkwam; van oudsher ingegeven door het sterke geloof in God of de goden en hun grotere plan.

De oude wereld is wordt ook gekenmerkt door de veronderstelling dat de regels voor bewezen causaliteit laagdrempelig leken en alles wat je kon overkomen zo rechtlijnig leek te zijn als de werking van veel van de toenmalige machines. Miste je een paar vingers, dan was je zo dom geweest om met je handen er onder de komen…

Veel van wat de oude wereld ons aan inzichten heeft geboden heeft, wat je er met de kennis van nu ook geneigd bent van te vinden, geleidt tot een significante verbetering van arbeidsveiligheid in het algemeen. Toch hebben veel denkbeelden hun beste tijd gehad en zijn nu nog vooral waardevol als praatplaat voor de beginnende veiligheidsprofessionals, liefhebbers en leken.

Als ‘moderne’ veiligheidsprofessional moet je een aantal lastige waarheden uit de voeten komen. Allereerst, een boodschap ontleend aan de financiĆ«le wereld, het besef dat ‘successen’ die zijn behaald in het verleden, geen garantie geven voor de toekomst. Op de tweede plaats komt het besef dat bureaucratie, die toen de wereld nog minder complex was leek te werken, nu ‘dodelijk’ is voor alle doorontwikkeling en bepaald niet afneemt in omvang. Afsluitend met het besef dat in de snelle wereld van technologie de mens zich zelf een beetje in de weg staat en bang is te worden overschaduwd door zijn eigen ‘monsterlijke’ creaties.

de Wereld van Veiliggeit (c) 2018

Om de ‘nieuwe wereld’ te bereiken, moet de veiligheidsprofessional de Weg van de Minste Weerstand verlaten, via de bergen van data het Vindingrijk proberen te bereiken. Weet hij de Bron van Inspiratie te ontdekken dan zal hij langs de Valkuilen en door, Oerwoud van Regels de Verbinding moeten zien te bereiken. De belofte is het Energierijk, gelegen aan het Data lake omgeven door Onontgonnen Gebied en een Oase van Rust.

De echte uitdaging zit, in de woorden van de wijsgeer Boeddha, vooral in de reis en niet zozeer in de bestemming.

0
Comments

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2022 Veiliggeit