Tales of the future…

Wat is er in 27 novebember 2050 allemaal mogelijk, waarvan we nu alleen nog maar kunnen dromen? Hoe veilig de wereld op dat moment en wat heeft daar aan bijgedragen?

© 2019 Veiliggeit.nl