Veiligheidsplankje

Ergens aan het einde van je basisschool ben je al aardig gevorderd met basis leesvaardigheid. Tijdens je middelbare schooljaren wordt heel je leesplezier vermoord door verplicht lezen van – in mijn tijd – niet te verteren literaire mumbo jumbo. Daarna start onder meer het toegepaste technische lezen van vakliteratuur. Niks geen leesplankje meer; dat is voor kinderen, voor beginnende lezers. Tenzij… tenzij je een veiligheidskundige opleiding gaat doen; dan komt er plots een nieuw ‘plankje’ om de hoek kijken.

Flauwekultuur

Binnen de sociale wetenschap is men het erover eens: het is nog lang niet duidelijk of veiligheidscultuur bestaat en wat dit dan typeert en behelst. Buiten deze kringen lijken veel andere partijen ongehinderd door gebrek aan deze kennis.

© 2022 Veiliggeit