Tipp-Ex-ongevallen zijn arbeidsongevallen die effectief plaatsvonden maar niet, of niet volledig worden gemeld; men beslist om het ongeval te verbergen onder een spreekwoordelijk laagje Tipp-Ex. De redenen zijn divers. Slachtoffers schatten de ernst van het ongeval in eerste instantie niet zo hoog in, of ze weten niet goed waarom of hoe ze het moeten melden. Soms zwijgt men liever uit schaamte, of om géén lastige vragen te krijgen.

Geen enkel organisatie wíl ongevallen. Sommige organisaties bereiken dit helaas door het ongeval niet te melden, ook al is het wettelijk verplicht om alles te melden. Sommige organisaties melden wel, maar bagatelliseren het voorval; dit om hogere premies van de verzekeraar te voorkomen, of om hun statistieken laag te houden. In vele organisaties kijkt de hoofdzetel of de klanten zeer streng naar de cijfers; alleen bij núl ongevallen moet je niets uitleggen. Mission accomplished!? Wat niet weet, niet deert? Iedereen blij?

Al tientallen jaren onderzoeken wetenschappers de onder-melding van arbeidsongevallen. Dit in verschillende werelddelen, verschillende landen en diverse sectoren. Al deze onderzoeken tonen zorgwekkend hoge cijfers aan: 20-30% lees ik regelmatig. Sommige onderzoeken geven zelfs een cijfer van 90% van de ongevallen die niet worden gemeld; dit wil dus zeggen dat de effectieve ongevallencijfers tot 10 maal hoger liggen! OSHA bevestigde het cijfer van 20% na eigen doelgerichte inspecties. Onder-melding van arbeidsongevallen noemen ze terecht een prioriteit. Nu wij nog?

Het betreft trouwens niet enkel ‘pleister-incidenten’ en andere kleine voorvallen; ook ernstige arbeidsongevallen zoals breuken, brandwonden, hernia’s worden verzwegen en off the record behandeld. Preventie wordt bijzonder moeilijk als we de realiteit niet (h)(er)kennen. Tegenwoordig kent iedereen de term fake news en alternative facts. Dat deze praktijken ook gaan over jouw en mijn veiligheid lijken mij onacceptabel….

Auteur: Bart Vanraes.

© 2022 Veiliggeit