Eind 2018 hebben wij een kleinschalige pilot gehouden onder vijfentwintig (25) Veiligheidskundigen. Deze beperkte groep heeft één maand lang, dagelijks hun ‘gevoel’ gescoord.

Wij van Veiliggeit(r) hebben het idee:

 • dat Veiligheidskunde een kwetsbare beroepsgroep is;
 • Veiligheidskundigen veelal het zich zelf onnodig moeilijk maken;
 • veiligheidskundig Nederland onvoldoende reflecteert;
 • veiligheidskundig Nederland onvoldoende aan intervisie doet;
 • er een onstuimig klimaat heerst in veiligheidskundig Nederland.

De 10 vaste vragen die de deelnemers (bleek achteraf met plezier) hebben ingevuld zijn:

 1. Vandaag voelde ik me serieus genomen
 2. Vandaag voelde ik me gehoord
 3. Vandaag heb ik al zin in morgen
 4. Vandaag zat ik in een flow
 5. Vandaag heb ik iets geleerd over mijzelf
 6. Vandaag heb ik een compliment ontvangen
 7. Vandaag heb ik aan lange termijn plannen kunnen werken
 8. Vandaag had ik vertrouwen in mijn organisatie
 9. Vandaag is het hier veiliger geworden
 10. Vandaag voelde ik me welkom

Waarom deze lijst van vaste vragen?

We willen graag het Veiliggeit® Klimaat in Nederland bepalen. Klimaat is letterlijk de gemiddelde weerstoestand (temperatuur, windkracht, bedekkingsgraad en neerslag) over een periode van minimaal 30 jaar. De toestand van de atmosfeer op een bepaald moment is het weer.  Dus telkens maar hetzelfde meten over een lange(re) periode. Dat is ook de essentie van onze lijst.

Hierboven de resultaten per vraag. Opvallend is dat het gevoel dat vandaag veiliger is geworden laag scoort. Heeft dat wellicht te maken met het gegeven dat ook werken aan lange termijn plannen laag scoort?

In de weergave hierboven valt op dat de metaalsector opvallend laag scoort, met de kanttekening dat de vertegenwoordiging in de pilot ook beperkt is.

Het verloop per dag (werkdagen) fluctueert rond bewolking, met hier en daar een opklaring.

Wat heeft deze pilot ons opgeleverd?

Het feit alleen al, dat 20+ veiligheidskundigen uit ons netwerk hun medewerking hebben verleend, maakt ons reuze blij en enthousiast. Verder zijn we tevreden over:

 • positieve feedback op het concept van de pilot;
 • een gegevensset die stof tot nadenken geeft;
 • de overtuiging dat we ‘iets’ te pakken hebben;
 • nieuwe energie voor doorontwikkeling.

Momenteel loopt een tweede pilot en gaan we kijken hoe we dit concept blijvend in de lucht kunnen houden en we op basis van de uitkomsten ‘het gesprek’ in Veiligheidsland gaan voeren.

0
Comments

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2022 Veiliggeit